ØNSKER DU Å BLI EN DEL AV GRK ARENA SPONSORLAUG?

Vi ønsker å etablere GRK Arena sponsorlaug med bedrifter som er
opptatt av at barn, ungdom og voksne i vår region har et
aktivitetstilbud med hesten i fokus.

Hva får DERE som en del av GRK Arena`s sponsorlaug?

GRK Arena ønsker ikke kun å motta et beløp som en gave Vi ønsker å etablere et forretningsmessig samarbeid hvor dere har mulighet til å få noe tilbake.

Dere vil oppnå følgende:

Logo på felles logovegg ved inngang til utearenaen. Logo på www.grkarena.no. Vi ønsker også gjennom våre digitale kanaler og våre egne arrangementer å synliggjøre deres produkter og evt. kampanjer mot våre medlemmer.