GRK Arenakort

GRK Arena-kortet gir deg rett til å benytte GRK Arena som definert nedenfor når anlegget IKKE er opptatt med stevner eller arrangementer som eksempelvis organiserte treninger på utebane eller i ridehus. Informasjon om slike aktiviteter vil fortløpende bli lagt ut på vår hjemmeside: www.grkarena.no

GRK Arena kortet gir deg adgang til følgende:

 • Isolert ridehus 20×60 meter. (Dry Ecotrack-bunn)
 • Ridebaner utendørs med Dry Ecotrack-bunn, 50×105 meter og 30×70 meter
 • Klargjøring av hest før ridning i stall 2 eller 4 (Flis må kjøpes utenom hvis man trenger)
 • Vaskespilt (Gjelder kun for medlemmer)

Alle som skal bruke anlegget må ha kjøpt en variant av GRK Arena-kortet eller et dagspass før hesten tas av transporten på Biri. Kortet er personlig og gjelder for rytter med inntil 3 hester.

Rabattert pris når man er medlem i Gjøvik Rideklubb.

DAGSPASS KAN VIPPSES TIL 605972

PriserMedlemIkke medlem
“Drop-in”/dagspass150,-225,-
Månedsbasis:800,-1200,-
Kvartal:1800,-2600,-
Halvår:3300,-4500,-
Helår:4500,-7000,-

*Dagspass gir kun tilgang til ridebane/ ridehus – ikke oppstalling mv.

*Søskenmoderasjon: Reduksjon barn2: 20 % og reduksjon barn3: 30%. (Disse kortene bestilles på post@grkarena.no)

VILKÅR FOR BRUK AV GRK ARENA

For å kunne benytte anlegget (ridehus og utebaner) må følgende krav etterfølges:

Du må ha betalt og være innehaver av GRK ARENA-KORTET eller dagspass for den aktuelle dagen.
Rir du uten å ha betalt, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 1.500,-.

Bruk av hjelm er påbudt. Rir du uten hjelm, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 1.000,-

Møkk skal fjernes før rytter forlater arenaen. Dette er viktig for å ivareta ridebanebunnen. Kravet gjelder også på vegen til og fra arena. Lar du være å møkke, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 750,-.

Hunder skal alltid være i bånd så lenge det pågår aktivitet med hest på anlegget.

Det er lov å leie/mosjonere hest på anlegget, men hodelag skal benyttes.

Det er strengt forbudt med løse hester både på utebanen og i ridehuset.
Longering er forbudt i ridehuset og skal kun gjøres på utebanen. Max 2 andre
ekvipasjer på banen, spør først om det er ok at du longerer.

Hinder skal kun benyttes på oppsatte sprangtreninger /avsatt tid til sprang.  Det skal alltid være minimum 2 stk. ved bruk av bommer/hinder. Det skal finnes bakkepersonell som kan utføre førstehjelp under hoppingen.

Det skal ALLTID være med en person over 18 år når barn under 16 år benytter hinder/sprang utstyr.

Slukk lyset hvis du er den siste som forlater ridehuset.
Vær varsom med alt utstyr som tilhører GRK Arena.
Vis hensyn!

Det er viktig å påpeke at dette er et flerbruksanlegg for hest. Dette betyr at våre brukere må ta hensyn til andre brukere av anlegget (travhester, islandshester mv.).

 • Man passerer venstre hånd til venstre hånd. Det vil si at venstre hånd har sporet.
 • Skritting foregår innenfor sporet dersom flere rir samtidig.
 • Man har vikeplikt for dem som rir:
  – ned midtlinjen
  – på diagonalene
  – på storvoltene

Gjør de andre rytterne oppmerksomme på din tenkte ridevei dersom du vil at de skal vike for deg. Ellers gjelder venstre hånd til venstre hånd.

 • Informasjon om faste treningstider finner du i kalenderfunksjonen på www.grkarena.no
 • Alle kan delta på disse treningene, men påmelding må gjøres i forkant. Det opprettes ventelister om timene er fulle. Send epost på: post@grkarena.no
 • Samtlige trenere som underviser på GRK Arena har klubbtrenerstatus hos Gjøvik Rideklubb. Unntaket er ved oppsatte treninger/arrangement laget av GRK Arena AS med eksterne trenere.
  GRK Arena vil være stengt for aktiviteter på utebanen når Biri Travbane eller Islandshestemiljøet har egne arrangement. Disse vil også legges inn i vår kalender, så følg med der!
 •