VILKÅR FOR BRUK AV GRK ARENA

For å kunne benytte anlegget (ridehus og utebaner) må følgende krav etterfølges:

Du må ha betalt og være innehaver av GRK ARENA-KORTET eller dagspass for den aktuelle dagen.
Rir du uten å ha betalt, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 1.500,-.

Bruk av hjelm er påbudt. Rir du uten hjelm, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 1.000,-

Møkk skal fjernes før rytter forlater arenaen. Dette er viktig for å ivareta ridebanebunnen. Kravet gjelder også på vegen til og fra arena. Lar du være å møkke, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 750,-.

Hunder skal alltid være i bånd så lenge det pågår aktivitet med hest på anlegget.

Det er lov å leie/mosjonere hest på anlegget, men hodelag skal benyttes.

Det er strengt forbudt med løse hester både på utebanen og i ridehuset.
Longering er forbudt i ridehuset og skal kun gjøres på utebanen. Max 2 andre
ekvipasjer på banen, spør først om det er ok at du longerer.

Hinder skal kun benyttes på oppsatte sprangtreninger /avsatt tid til sprang.  Det skal alltid være minimum 2 stk. ved bruk av bommer/hinder. Det skal finnes bakkepersonell som kan utføre førstehjelp under hoppingen.

Det skal ALLTID være med en person over 18 år når barn under 16 år benytter hinder/sprang utstyr.

Slukk lyset hvis du er den siste som forlater ridehuset.
Vær varsom med alt utstyr som tilhører GRK Arena.
Vis hensyn!

Det er viktig å påpeke at dette er et flerbruksanlegg for hest. Dette betyr at våre brukere må ta hensyn til andre brukere av anlegget (travhester, islandshester mv.).

 • Man passerer venstre hånd til venstre hånd. Det vil si at venstre hånd har sporet.
 • Skritting foregår innenfor sporet dersom flere rir samtidig.
 • Man har vikeplikt for dem som rir:
  – ned midtlinjen
  – på diagonalene
  – på storvoltene

Gjør de andre rytterne oppmerksomme på din tenkte ridevei dersom du vil at de skal vike for deg. Ellers gjelder venstre hånd til venstre hånd.

 • Informasjon om faste treningstider finner du i kalenderfunksjonen på www.grkarena.no
 • Alle kan delta på disse treningene, men påmelding må gjøres i forkant. Det opprettes ventelister om timene er fulle. Send epost på: post@grkarena.no
 • Samtlige trenere som underviser på GRK Arena har klubbtrenerstatus hos Gjøvik Rideklubb. Unntaket er ved oppsatte treninger/arrangement laget av GRK Arena AS med eksterne trenere.
  GRK Arena vil være stengt for aktiviteter på utebanen når Biri Travbane eller Islandshestemiljøet har egne arrangement. Disse vil også legges inn i vår kalender, så følg med der!
 •  

GJØVIK RIDEKLUBB

Har skapt noe helt nytt i norsk sammenheng.

VI har etablert GRK Arena; et komplett rideanlegg inne på Biri Travbane. Første byggetrinn bestående av en konkurranse- og oppvarmingsbane på 105×50 meter og et fullisolert ridehus på 25×65 meter er fullført. I tillegg er «Totenbankentribuna» bygget. Dette er en tribune ved konkurransebanen med 100 sitteplasser.

 • Total investering er kroner 9.385.000. Dette er fullfinansiert.
 • Norges Rytterforbund har gitt kr. 370.000,- i «krafttak for ridebanebunner»
 • Totens Sparebank har gitt totalt kr. 350.000,-  i «gaveutdelingen»
 • Gjøvik Kommune har gitt et tilskudd på kr. 2.140.000,
 • Innlandet Fylkeskommune har gitt et tilskudd på kr. 900.000,-