Gjøvik Rideklubb

Har skapt noe helt nytt i norsk sammenheng.

VI har etablert GRK Arena; et komplett rideanlegg inne på Biri Travbane. Første byggetrinn bestående av en konkurranse- og oppvarmingsbane på 105×50 meter og et fullisolert ridehus på 25×65 meter er fullført. I tillegg er «Totenbankentribuna» bygget. Dette er en tribune ved konkurransebanen med 100 sitteplasser.

  • Total investering er kroner 9.385.000. Dette er fullfinansiert.
  • Norges Rytterforbund har gitt kr. 370.000,- i «krafttak for ridebanebunner»
  • Totens Sparebank har gitt totalt kr. 350.000,-  i «gaveutdelingen»
  • Gjøvik Kommune har gitt et tilskudd på kr. 2.140.000,


Innlandet Fylkeskommune har gitt et tilskudd på kr. 2.900.000,- samlet til begge byggetrinnene