VILKÅR FOR BRUK AV GRK ARENA

GENERELLE REGLER

For å kunne benytte anlegget (ridehus og utebaner) må følgende krav etterfølges:

Du må ha betalt og være innehaver av GRK ARENA-KORTET eller dagspass for den aktuelle dagen.
Rir du uten å ha betalt, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 1.500,-.

Bruk av hjelm er påbudt. Rir du uten hjelm, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 1.000,-

Møkk skal fjernes før rytter forlater arenaen. Dette er viktig for å ivareta ridebanebunnen. Kravet gjelder også på vegen til og fra arena. Lar du være å møkke, blir du fakturert med et overtredelsesgebyr på kr. 750,-.

Hunder skal alltid være i bånd så lenge det pågår aktivitet med hest på anlegget.

TRENINGSREGLER

Det er lov å leie/mosjonere hest på anlegget, men hodelag skal benyttes.

Det er strengt forbudt med løse hester både på utebanen og i ridehuset.
Longering er forbudt i ridehuset og skal kun gjøres på utebanen. Max 2 andre
ekvipasjer på banen, spør først om det er ok at du longerer.

Hinder skal kun benyttes på oppsatte sprangtreninger /avsatt tid til sprang.  Det skal alltid være minimum 2 stk. ved bruk av bommer/hinder. Det skal finnes bakkepersonell som kan utføre førstehjelp under hoppingen.

Det skal ALLTID være med en person over 18 år når barn under 16 år benytter hinder/sprang utstyr.

Slukk lyset hvis du er den siste som forlater ridehuset.
Vær varsom med alt utstyr som tilhører GRK Arena.
Vis hensyn!

Det er viktig å påpeke at dette er et flerbruksanlegg for hest. Dette betyr at våre brukere må ta hensyn til andre brukere av anlegget (travhester, islandshester mv.).

RIDEVEIER PÅ BANE / HALL

Gjør de andre rytterne oppmerksomme på din tenkte ridevei dersom du vil at de skal vike for deg. Ellers gjelder venstre hånd til venstre hånd.

TRENINGER

GJØVIK RIDEKLUBB

Har skapt noe helt nytt i norsk sammenheng.

VI har etablert GRK Arena; et komplett rideanlegg inne på Biri Travbane. Første byggetrinn bestående av en konkurranse- og oppvarmingsbane på 105×50 meter og et fullisolert ridehus på 25×65 meter er fullført. I tillegg er «Totenbankentribuna» bygget. Dette er en tribune ved konkurransebanen med 100 sitteplasser.