Info om anlegget

 • Isolert ridehall med rideflate på 20×60 meter.
 • Oppvarmingsbane 20×60 meter rideflate
 • Konkurransebane 50×85 meter rideflate
 • Kan gjøres om til kjørebane 50×105 meter kjøreflate
 • Oppstalling for 91 hester i faste bokser
 • Stallkro med plass til 40 personer
 • Restaurant med plass til 600 personer
 • Eget kjøkken med kokk
 • Parkeringsplass for 800 biler
 • Parkering for inntil 200 hestebiler/hestehengere
 • Sanitæranlegg
 • Campingplass

Vi tilbyr et treningstilbud for alle som driver med hest.

Som en del av GRK Arena er det planlagt et andre byggetrinn som består av GRK Arena sitt oppvarmede hovedridehus på 29 X 74 meter. Ridehuset vil bli bygget i massiveik. Her vil det bli 300 publikumsplasser. Med dette ridehuset vil vi ha et komplett hestesportsanlegg som vil sette en helt ny «standard» for stevne og treningsarenaer.

 • Ridehuset har en budsjettert kostnad på kr. 17.000.000,-
 • Byggestart er planlagt 2021.
 • Gjøvik Rideklubb er allerede tildelt kr. 2.000.000,- av Fylkeskommunen.. Vår egenkapitalandel, og summen vi trenger er kr. 7.400.000,-