Info om anlegget

 • Isolert ridehall med rideflate på 20×60 meter. 
 • Oppvarmingsbane 20×60 meter rideflate
 • Konkurransebane 50×85 meter rideflate
 • Kan gjøres om til kjørebane 50×105 meter kjøreflate
 • Oppstalling for 91 hester i faste bokser
 • Stallkro med plass til 40 personer
 • Restaurant med plass til 600 personer
 • Eget kjøkken med kokk
 • Parkeringsplass for 800 biler
 • Parkering for inntil 200 hestebiler/hestehengere
 • Sanitæranlegg
 • Campingplass

Vi tilbyr et treningstilbud for alle som driver med hest.

GRK Arena sin plassering på Biri Travbane vil føre til økt antall aktive med hest. Anlegget har svært gunstig beliggenhet og innenfor en radius på 25 km er det mange brukere.
Med en allerede etablert infrastruktur med oppstalling, parkering, servering, sanitæranlegg og arrangementstjenester på Biri Travbane ligger det godt til rette for det utvidede tilbudet som Gjøvik rideklubb ønsker å bidra til.

Gjøvik rideklubb vil ved sin utvidelse bidra til å styrke driften av Biri Travbane og videre bidra til at innlandet får et komplett hestesportsenter med en svært gunstig plassering.

GRK Arena vil være et av norges nye nasjonalanlegg for ryttersport.

Andre byggetrinn

Som en del av GRK Arena er det planlagt et andre byggetrinn som består av GRK Arena sitt oppvarmede hovedridehus på 29 X 74 meter. Ridehuset vil bli bygget i massiveik. Her vil det bli 300 publikumsplasser. Med dette ridehuset vil vi ha et komplett hestesportsanlegg som vil sette en helt ny «standard» for stevne og treningsarenaer.

 • Ridehuset har en budsjettert kostnad på kr. 17.000.000,-
 • Byggestart er planlagt 2021.
 • Gjøvik Rideklubb er allerede tildelt kr. 2.000.000,- av Fylkeskommunen.. Vår egenkapitalandel, og summen vi trenger er kr. 7.400.000,-